Nøgletal om vejgodstransport


Nøgletal om vejgodstransporten i Danmark pr. år:

  • 10.488.000 ture med læs
  • 1.165.000.000 kørte km med læs
  • 174.000.000 tons pålæsset godsmængde
  • 29.863 beskæftigede (nov. 2016)
  • 45 mia. DKK i omsætning
  • Heraf 5 mia. DKK i eksport

Kilde: Danmarks Statistik