Høringssvar


SLD er høringspart inden for alle relevante politiske sager på vejgodstransportområdet

Ændring af færdselsloven (forhøjelse af p-afgifter for tunge køretøjer pga. 25-timersregel), september 2018