Ulige konkurrence fra PostNord på stykgodsmarkedet


PostNords stykgodsforretning, PostNord Logistics, kom i 2017 ud med et underskud på hele 91 mio. DKK, og hele egenkapitalen i selskabet er væk. At PostNord Logistics har kørt med stort underskud på et i forvejen presset marked, hvor priser og indtjening er helt i bund, bekræfter mistanken i transportbranchen om, at PostNord har dumpet priserne på stykgods for at tage en større del af kagen på bekostning af de private aktører. En strategisk satsning med skatteyderkroner i baghånden.

Tilmed har EU-Kommissionen godkendt statsstøtte til PostNord på over 1 mia. DKK til brug for den såkaldte omstillingsplan. Det vækker yderligere bekymring for, at statsstøtten via uigennemskuelige pengestrømme i PostNord i sidste ende kan understøtte prisdumping på stykgods.

SLD er af den opfattelse, at statslige selskaber principielt skal afholde sig fra at konkurrere med private virksomheder. En konkurrence, der er helt ulige, fordi et statsligt selskab i sidste ende altid har statskassen i ryggen. PostNord bør således enten ophøre med stykgodsaktiviteterne eller sikre en fuldstændig adskillelse mellem PostNord og stykgodsforretningen.