Parkeringsregler på rastepladser


Danmark har pr. 1. juli 2018 indført skærpede regler for, hvor længe lastbiler må parkere på de statslige rastepladser langs motorvejene, når chaufførerne skal afholde deres lovpligtige hvil. Ifølge de nye danske regler må chauffører maximalt hvile i 25 timer, før de skal forlade rastepladsen. På EU-plan gælder ellers, at chauffører må hvile i op til 45 timer i deres lastbiler på rastepladserne.

De nye danske regler er indført for at begrænse særligt udenlandske chaufførers ophold på danske rastepladser, og det forhold har fået EU-Kommissionen til at sende en såkaldt åbningsskrivelse til den danske regering. Kommissionen vurderer, at de danske regler overtræder EU-traktaterne, fordi de først og fremmest rammer udenlandske chauffører og transportvirksomheder.

SLD er enig med Kommissionen i, at reglerne er diskriminerende, og opfordrer regeringen til at ophæve dem igen. SLD er principielt tilhænger af, at der gælder ensartede regler på tværs af landegrænserne og vender sig derfor imod indførelse af protektionistiske særregler på transportområdet. Særregler, der spænder ben for det indre marked, øger transportomkostningerne og driver transportkapacitet ud af Danmark.