Infrastrukturinvesteringer


Den danske vejinfrastruktur kræver massive investeringer. Både hvis vi skal sikre en ordentlig, velfungerende infrastruktur til at betjene erhvervsliv og borgere, og hvis vi skal undgå, at vejnettet sander til inden for de kommende år. Ifølge Transportministeriets ekspertgruppe 'Mobilitet for fremtiden' vil trafikmængderne stige så meget, at trafikken omkring navnlig de fire største byer vil gå i stå inden for få år, hvis der ikke gøres noget.

Det er snart 10 år siden, Danmark sidst fik en langsigtet transportpolitisk plan for investeringer i infrastrukturen. Det er nødvendigt at tænke langsigtet og i sammenhæng, når det gælder milliardstore investeringer. Infrastrukturen er alt for vigtig til, at investeringer bestemmes af mere eller mindre tilfældige hensyn til særinteresser for at få landet komplicerede politiske forhandlingsforløb.

SLD er derfor tilhænger af, at der igen udarbejdes en langsigtet strategisk investeringsplan og afsættes betydelige midler til udbygning og forbedring af den danske vejinfrastruktur, som tilgodeser erhvervslivets behov og andre væsentlige samfundsinteresser.