EU's vejpakke


EU's vejpakke, som i øjeblikket behandles politisk i EU-systemet, rummer en række gode og tiltrængte tiltag, bl.a. i forhold at skabe fair konkurrence samt enklere og mere ensartede regler på tværs af landegrænserne. Det er der behov for, og det hilser SLD velkommen.

Vejpakken rummer dog også andre, mere problematiske tiltag, som vil fordyre vejgodstransporten og forøge de store kapacitetsproblemer, der i forvejen eksisterer pga. en massiv chaufførmangel i Europa.

Det største problem i Vejpakken, som den foreligger, er forslaget om at udvide reglerne i udstationeringsdirektivet til også at omfatte transportområdet – ikke mindst internationale transporter. Chaufførjobbet er kendetegnet ved, at man ofte kun opholder sig ganske få timer i et land, før man krydser næste landegrænse. Derfor giver det ingen mening at sammenligne det med andre erhverv, hvor man udstationeres i et andet land i uger, måneder eller år for at løse en opgave. Og netop derfor har transportområdet hidtil været undtaget for udstationeringsdirektivet.

Hvis chauffører på lastbiler, der krydser en eller flere landegrænser på en transport, fremover skal omfattes af det enkelte lands regler for aflønning mv. for den tid, som chaufføren undervejs opholder sig i det pågældende land, vil det have mærkbare negative konsekvenser. Det bliver administrativt meget kompliceret for transportørerne og dyrt for transportkøberne - og dermed i sidste ende forbrugerne.

Derfor finder SLD det helt afgørende, at internationale transporter fortsat er undtaget for reglerne i udstationeringsdirektivet.