Politik


SLD varetager medlemmernes politiske interesser og arbejder på at fremme deres synspunkter, både nationalt og internationalt. Her kan du læse mere om SLD's mærkesager og holdning til aktuelle transportpolitiske emner.