Medlemmer


SLD - Specialforeningen for Logistik og Distribution - blev stiftet i 2003 som interesseorganisation for de større danske virksomheder på vejgodstransportområdet. I dag repræsenterer SLD 15 af de største danske vejgodstransportfirmaer, som opererer både nationalt og internationalt inden for transport, logistik og distribution.

Som medlemmer af SLD kan optages virksomheder, hvis hovedaktivitet er kontrakttransporter, logistik og supply chain management samt distribution med udgangspunkt i Danmark.

SLD varetager medlemmernes politiske interesser, både nationalt og på EU-niveau, og fungerer som talerør for den del af vejgodstransportbranchen, som SLD repræsenterer.

SLD's medlemmer er ikke bundet af tilknytning til en bestemt organisation, men SLD sekretariatsbetjenes siden 2018 af Dansk Erhverv.