Bestyrelse


Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen og består af

  • Formand Orla Hansen, DSV Road A/S
  • Næstformand Thorkil Andersen, Frode Laursen A/S
  • Allan Larsen, Skanol A/S
  • Hans Justesen, P.K. Justesen A/S
  • Søren P. Larsen, Ole Larsen Transport A/S