Vejpakke med blandede følelser

EU’s transportministre nåede natten til tirsdag til enighed om Rådets indstilling til de sociale rettigheder i EU’s vejpakke. Dermed er bolden spillet over på Europa-Parlamentets banehalvdel. Resultatet er en pose blandede bolsjer, men det vigtigste er, at der blev opnået et resultat. EU har brug for fælles regler for vejgodstransporten, og vel at mærke regler, der kan kontrolleres af myndighederne, håndhæves ensartet og omsættes til praksis uden for store administrative byrder, mener SLD’s branchedirektør Jesper Gronenberg.

- Helt overordnet er den bedste nyhed, at transportministrene overhovedet nåede til enighed. Set i lyset af, at der er valg til Europa-Parlamentet i maj, og at en ny Kommission skal udpeges i 2019, var det i realiteten sidste chance. Vejgodstransportsektoren i EU skriger på fælles regler, der håndhæves ensartet, og som kan kontrolleres, så det er opmuntrende, at vejpakken ser ud til at blive til noget. Nu skal Parlamentet gøre arbejdet færdigt, siger Jesper Gronenberg.

- Alternativet til europæisk enighed om vejpakken ville være, at hvert enkelt land laver sine egne regler eller fortolker de fælles regler på forskellig vis, og det ville være den værste af alle verdener. For eksempel nytter det ikke noget, at landene vedtager hver sit regelsæt for cabotage og udstationering, for så bliver det umuligt for transportvirksomhederne at agere på markedet, mener Jesper Gronenberg.

- Det er rigtig udmærket, at EU vil sætte ind mod postkasseselskaber og systematisk cabotagekørsel. Fastholdelsen af de nuværende cabotageregler med tre kørsler inden for syv dage, kombineret med en fem-dages ’cooling off’-periode er fint. Det skulle gerne give et mere ensartet grundlag at konkurrere på. Det er også godt, at transportministrene blev enige om, at det er chaufførerne, og ikke lastbilerne, der skal returnere til hjemadressen hver fjerde uge. På den måde undgår vi for meget tomkørsel, siger Jesper Gronenberg.

- Der er dog flere elementer i vejpakken, som må bekymre. Det gælder ikke mindst udstationeringsreglerne, navnlig for internationale transporter. Ensartede regler er godt, men udstationeringsreglerne bliver indviklede, administrativt bøvlede og dermed dyre at håndtere for transportvirksomhederne. Og som de ser ud nu, bliver de heller ikke nemme for myndighederne at håndhæve. Stramme regler, som ikke i praksis kan kontrolleres, er ikke noget fremskridt, tværtimod. SLD havde helst set, at internationale transporter fortsat var undtaget udstationeringsregler, men når det skal være, burde man have prioriteret enkle regler, der kan håndhæves og implementeres uden alt for store omkostninger. Det har man ikke gjort, siger Jesper Gronenberg.

- En konsekvens af udstationeringsreglerne bliver, at internationale transporter bliver dyrere. For nogle lande – heriblandt Danmark – bliver de uforholdsmæssigt dyre, fordi tredjelandskørsel skal udføres delvist til lønniveauet i start- og destinationslandet. Det får negative og mærkbare konsekvenser, både for danske virksomheder, som eksporterer og importerer produkter, og for forbrugerne, fastslår Jesper Gronenberg.