Gode takter i finansloven

Der er gode takter i den finanslovsaftale for 2019, som regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti. Det gælder navnlig forhøjelsen af hastighedsgrænserne for lastbiler på landeveje, iværksættelsen af en række undersøgelser for infrastrukturprojekter samt forstærket kontrol på tungvognsområdet. Tiltag, som SLD hilser velkommen.

- Det er meget glædeligt, at regeringen og Dansk Folkeparti vil sætte hastigheden op for lastbiler fra 70 til 80 km/t på en række landevejsstrækninger, der er egnet til det. Det er en tiltrængt forbedring, som chaufførerne vil kunne mærke i dagligdagen, hvor de lettere kan følge trafikken. Det vil også have en positiv betydning for de øvrige trafikanter, der ikke sinkes eller tvinges til unødige overhalinger, siger SLD’s branchedirektør Jesper Gronenberg.

- Det er også godt, at finanslovsaftalen afsætter midler til VVM-undersøgelser af en række infrastrukturprojekter på vejområdet og til en forundersøgelse af en Kattegatforbindelse. Aftaleparternes ambitioner på infrastrukturområdet nævnes i teksten, og vi vil se frem til den samlede masterplan for infrastrukturinvesteringer frem mod 2030, som ventes fremlagt i begyndelsen af det nye år, siger Jesper Gronenberg.

- Regeringen og Dansk Folkeparti vil desuden styrke politiets kontrolindsats på tungvognsområdet. Den indsats bakker SLD op, siger Jesper Gronenberg.