Gode anbefalinger fra Vækstteam for Handel og Logistik

Det er meget positivt, at vækstteamet sætter fokus på behovet for ensartede regler for vejgodstransporten i hele EU. Reglerne i EU’s vejpakke skal ifølge vækstteamet være enkle at håndhæve og kunne implementeres uden forøgede administrative byrder, og det er SLD meget enig i, siger branchedirektør Jesper Gronenberg.

Regeringens vækstteam for handel og logistik har netop offentliggjort en rapport med sine anbefalinger. Ud over at understrege, at fælles regler på tværs af grænserne i EU er en afgørende forudsætning for en velfungerende transport- og logistiksektor, peger vækstteamet også på behovet for fælles standarder for digitalisering af transportdokumenter.

-I dag lider branchen under uensartet implementering af EU-regler, et virvar af nationale særregler og håbløse nationale krav til dokumentation af både det ene og det andet. Ofte må chaufførerne bogstavelig talt medbringe et helt ringbind med dokumentation for både last, bil og ansættelsesforhold, både i original og i kopi, oversat til flere sprog alt efter, hvilket land man kører i. Vækstteamet har helt ret i, at kravene til dokumentation skal ensartes og digitaliseres, siger Jesper Gronenberg og peger på en række andre, gode anbefalinger i rapporten.

-Væksttemaet anbefaler at igangsætte en undersøgelse af omfanget af og årsagerne til rekrutteringsproblemerne i logistikerhvervet. Ligeledes peger vækstteamet på, at det skal gøres nemmere og mindre bureaukratisk at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Dette kan SLD fuldt ud tilslutte sig, fastslår Jesper Gronenberg.

-SLD støtter varmt anbefalingen af, at der udarbejdes en masterplan for investeringer i infrastrukturen, ligesom vi også med glæde noterer os, at vækstteamet anbefaler en certificeringsordning for støjsvagt udstyr, der skal give virksomhederne en garanti for levering i ydertimerne. Begge dele vil have en positiv indvirkning på trængslen, siger Jesper Gronenberg og forventer, at vækstteamets anbefalinger omsættes til politisk virkelighed. 

Transportbranchen har været godt repræsenteret i regeringens vækstteam for handel og logistik, blandt andet af DSV’s koncernchef Jens Bjørn Andersen. Vækstteamets anbefalinger kan læses her.