Nyheder

Vejpakke med blandede følelser

EU’s transportministre nåede natten til tirsdag til enighed om Rådets indstilling til de sociale rettigheder i EU’s vejpakke. Dermed er bolden spillet over på Europa-Parlamentets banehalvdel. Resultatet er en pose blandede bolsjer, men det vigtigste er, at der blev opnået et resultat. EU har brug for fælles regler for vejgodstransporten, og vel at mærke regler, der kan kontrolleres af myndighederne, håndhæves ensartet og omsættes til praksis uden for store administrative byrder, mener SLD’s branchedirektør Jesper Gronenberg.

Gode takter i finansloven

Der er gode takter i den finanslovsaftale for 2019, som regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti. Det gælder navnlig forhøjelsen af hastighedsgrænserne for lastbiler på landeveje, iværksættelsen af en række undersøgelser for infrastrukturprojekter samt forstærket kontrol på tungvognsområdet. Tiltag, som SLD hilser velkommen, siger branchedirektør Jesper Gronenberg.

Gode anbefalinger fra Vækstteam for Handel og Logistik

Det er meget positivt, at vækstteamet sætter fokus på behovet for ensartede regler for vejgodstransporten i hele EU. Reglerne i EU’s vejpakke skal ifølge vækstteamet være enkle at håndhæve og kunne implementeres uden forøgede administrative byrder, og det er SLD meget enig i, siger branchedirektør Jesper Gronenberg.

Dansk Erhverv: PostNord bør privatiseres hurtigst muligt

I slutningen af november begynder de politiske forhandlinger om en ny postlov. Nogle af de hårdeste knaster bliver at sikre, at PostNord ikke møver sig ind på nye forretningsområder i konkurrence med private virksomheder ved at dumpe priserne, så staten risikerer en ny Combus-sag. Dansk Erhverv ser helst PostNord privatiseret hurtigst muligt, hedder det i Dansk Erhvervs nyhedsbrev.

PostNord-regnskab fjerner ikke mistanke om prisdumping

PostNords netop aflagte kvartalsregnskab viser et underskud på hele 854 mill. DKK for årets første ni måneder, heraf 315 mill. DKK i den danske del af PostNord. Dermed består der fortsat begrundet mistanke om, at det statsejede PostNord foretager prisdumping på stykgodsmarkedet i konkurrence med private transportører.

Urimelig firedobling af parkeringsafgifter

En firedobling af parkeringsafgifterne for alle tunge køretøjer på hele vejnettet kan blive den tragikomiske konsekvens af regeringens egen 25-timersregel for lastbilparkering på motorvejsrastepladserne. Det fremgår af et lovforslag til ændring af færdselsloven, som SLD netop har afgivet høringssvar til.

En finanslov fattig på investeringer i infrastrukturen

Med regeringens finanslovsforslag må transportbranchen og alle andre, der dagligt oplever den tvivlsomme fornøjelse at sidde i kø på landets vejnet, kigge langt efter nye investeringer i udbygning af vores vejinfrastruktur. Det er ærgerligt, og det er bestemt ikke holdbart i længden, mener SLD’s branchedirektør Jesper Gronenberg.

En Kattegat-forbindelse vil være en gevinst for Danmark

Det er meget positivt, at regeringen vil afsætte midler til at gennemføre en forundersøgelse af en fast Kattegat-forbindelse. Den vil binde Danmark bedre sammen og være en klar og tiltrængt aflastning af det i forvejen stærkt belastede vejnet mellem Vest- og Østdanmark, mener branchedirektør Jesper Gronenberg fra SLD.

Regeringen bør ophæve 25 timers-reglen

Regeringen bør hurtigst muligt ophæve den danske særregel om 25 timers parkeringsbegrænsning for lastbiler på motorvejsrastepladserne. Det vil være den naturlige konsekvens af, at EU-Kommissionen har sendt den danske regering en åbningsskrivelse for overtrædelse af EU-reglerne, mener SLD’s branchedirektør Jesper Gronenberg.