Nyheder

Trængsel på det danske vejnet er dyrt for Danmark

Danskerne spilder hver dag dyrebar tid i kø på de danske veje. Dansk Erhvervs beregninger viser, at arbejdsudbuddet kan øges med 1.800 fuldtidsansatte, hvis trængslen på det danske vejnet reduceres med 50 procent. Derfor bør vejene prioriteres i de aktuelle infrastrukturforhandlinger, skriver Jesper Højte Stenbæk og Jesper Kronborg.

Dansk Erhverv og transportbosser med ønskeliste til infrastruktur

De fleste har prøvet at holde i kø. Det er frustrerende, men ikke alene det – det er også en kæmpe stopklods for virksomhederne, deres medarbejdere og udviklingen af de dele af landet, som plages af et alt for belastet vejnet. Til de kommende infrastrukturforhandlinger er det derfor altafgørende, at vi får prioriteret vejene og de internationale forbindelser.

Dobbeltkontrol med lønvilkår skader virksomhederne

Kontrolindsatsen med nye lønvilkår for chauffører har voldsomme administrative omkostninger til følge for virksomhederne. Løsningen bør være et højt kontroltryk fra skrivebordet, så den ligger på linje med de fælleseuropæiske regler i EU's Vejpakke, skriver Jesper Kronborg.

SLD vil tilgodese borgere, business og bæredygtighed

Vejnettet spiller en afgørende rolle for både borgere og erhvervsliv og bør prioriteres ved de kommende infrastrukturforhandlinger. Her er der også brug for, at staten hjælper en grøn omstilling af transportsektoren yderligere på vej, mener Jesper Kronborg.

Branchen reagerer på ny grøn transportaftale

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgået en klimaaftale for vejtransport. Parterne er enige om at sigte efter 1 mio. grønne biler på de danske veje i 2030.

Sådan skal en kilometerbaseret vejafgift se ud

Forhandlingerne af en kilometerbaseret vejafgift er undervejs netop nu. En CO2-differentieret afgift skal give penge til den grønne omstilling, der skal guides af et ekspertråd, foreslår fire af sektorens øverste chefer.

Private skal ikke finansiere Postnords underskud

Dansk Erhverv og store transportvirksomheder: Det er en fundamental dårlig model at straffe helt almindelige virksomheder med en ny afgift for at finansiere statens eget postforetagende. Det er både urimeligt, usundt og uholdbart.

Stadig brug for flere rastepladser langs motorvejene

Alt for få p-afgifter, der er pålagt lastbilerne på motorvejsrastepladserne, bliver betalt. Det vil transportministeren nu gøre noget ved og lægger op til at ændre færdselsloven, så der gives en rabat på op til 50 pct. ved hurtig betaling i forhold til det nuværende niveau på 2.040 kr.